— Publications

פנטומים: מסע בעקבות שרידי דיקטטורות

dana-cover2

אחרי עשרים שנה: עיצוב, זיכרון, רבין

HIT-Rabin-catalogue-cover-new5

 

הפנטום הנאצי

book_766_big

הפנטום הנאצי מתאר את מסעותיה של דנה אריאלי ברחבי גרמניה בחיפושה אחר שרידים של האדריכלות הנאצית והעיצוב הנאצי. בספר זה מתקיים שילוב בין מחקר אקדמי על אודות סוגי הפתרונות שאומצו בגרמניה ביחס לשרידים, ראיונות עומק עם אוצרים, משמרים וחוקרים שהתמחו באדריכלות ובעיצוב בגרמניה הנאצית, לצד יומן מסע אישי וקטלוג תצלומים של המחברת. כל אלה נשזרים ביחד על מנת להציע לקוראים כמה נקודות מבט על העבר הנאצי, ובתוך כך לספק הצצה ייחודית אל נבכי ההיסטוריה של גרמניה הנאצית תוך כדי התמקדות בסוגיות שלא נחקרו עד כה.

לאתר ההוצאה

קרוב מכפי שנראה קטלוג

 

Dana-Arieli-Cover

Between 2010 and 2013, Dana Arieli visited Givat-Ram as a photographer. She was no stranger to the campus, having studied and worked there for over 20 years. The “photographic study” which ensued displayed Givat-Ram in a different light, revealing the many concealed aspects in this supposedly accessible, and even habitual, garden-campus.

The exhibition Closer than they apper exhibited in 2013 was accompanied by a catalogue, with essays by Ariel Caine, Eyal Chowers, Naomi Meiri-Dann, Miki Kratsman and Ezri Tarazi.

אמנות ורודנות

אמנות ורודנות

אמנות ורודנות: אוונגרד ואמנות מגויסת במשטרים טוטליטריים עוסק בקשרי הגומלין בין אמנות לפוליטיקה באיטליה, ברית המועצות וגרמניה, בין שתי מלחמות העולם. בעידן המשטרים הטוטליטריים, הטשטשו הגבולות בין אמנות, תרבות, חברה ופוליטיקה.

הספר מתחקה אחר השקפת עולמם של לנין, סטאלין, מוסוליני והיטלר באשר לאוואנגרד באמנות. העובדה שהדיקטטורים גיבשו אידיאל טוטליטרי בתחומי האסתטיקה איננה מובנת מאליה. היא מבטאת את החשיבות שייחסו לאמנות בגיוס האומה, ואת הרצון להשתמש בה כמניפסט ויזואלי לאידיאל הטוטליטרי.

לאתר ההוצאה

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה

יוצרים בעומס יתר

הספר יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה חושף דרך יצירות האמנות והראיונות שערכה המחברת את תגובותיהם של עשרים ותשעה יוצרים ישראליים מובילים על אירוע טראומתי זה. מן המחקר עולה כי גם אמנים המקדשים את האוטונומיה של היצירה והמדגישים כי הם נמנעים מן העיסוק בפוליטי, התייחסו לרצח. התייחסותם של האמנים לאירועים פוליטיים מרכזיים שפקדו את ישראל מאז ראשית שנות השמונים של המאה העשרים חושפת התגייסות וולונטרית אך בה בעת גם מחלוקות. עומס היתר הפוליטי המאפיין את החברה הישראלית אינו פוסח על קהילת האמנים המרבה להגיב על אירועים.

לאתר ההוצאה

הארץ ספרים / Ynet /על הספר: גלריה / עכבר העיר / אתר טקסט

רומנטיקה מפלדה

רומנטיקה מפלדה

מסע ראשון בעברית בעקבות האמנות הנאצית חושף כיצד תורגמה האידאולוגיה שנוצרה ברייך השלישי לכלים חזותיים. השילוב בין כלי הדיקטטורה לאסתטיקה מגוייסת הזמין את האומה הגרמנית לשקוע בעבר רומנטי ובעולם כפרי של דם ואדמה. עולם זה שאב את סמליו ממיתוסים קדמונים והציע מחוזות אסתטיים אוטופיים כתחליף לניכור.
‘רומנטיקה מפלדה’ מסרטט את נתיב ההתפתחות של האסתטיקה הנאצית מן ‘הפוליטיקה של הייאוש התרבותי’, שראשיתה במאה התשע-עשרה, דרך ‘מלחמת התרבות’ הוויימרית, טיהור גרמניה מאמנים מודרניים ועד לדיכויים של אלה שחרגו מן הקלסתרון הגזעי-אסתטי. נתיב זה עובר לא רק בכתביהם ובנאומיהם של היטלר, רוזנברג, גבלס, שולצה-נאומבורג וחוקרי הגזע, אלא גם בביוגרפיה האמנותית הכושלת של היטלר, ומעלה את השאלה באיזו מידה השפיע תסכולו האישי כאמן על תיפקודו כמנהיג הדיקטטורה ועל עיצוב מדיניות התרבות בגרמניה הנאצית.

לאתר ההוצאה

במבוך הלגיטימציה

unnamed-1

משאל-עם הוא מכשיר דמוקרטי לקבלת החלטות, שטרם נוסה בישראל. בשנים האחרונות עלו על סדר היום הציבורי בישראל, תביעות לעריכת משאל-עם בשאלות שנויות במחלוקת דוגמת שינוי שיטת הממשל, יחסי דת ומדינה והכרעה בקשר לפשרה טריטוריאלית.

תביעות אילו שיקפו שאיפה לצאת ממלכוד של חוסר יכולת הכרעה, ומאידך אמונה בנחיצות לגיטימציה מיוחדת להכרעה בשאלות הרות גורל. במטרה לקדם ולהעשיר את הדיון הציבורי בסוגיית משאל-העם, כולל הספר סקירה וניתוח של הניסיון שנצבר במדינות בהן נהגו לערוך משאלי-עם בסוגיות שונות. לאור הניסיון של מדינות אלה נערך דיון בשאלות הבאות: מהם היתרונות והחסרונות של השימוש בכלי הכרעה זה? מהן הטכניקות השונות לביצועו של משאל-עם? ומעל הכל – האם ראוי לאמצו בדמוקרטיה הישראלית?

לאתר ההוצאה

פרוטוקולאז׳ 2013: כותבים חזותי עריכה

DOC050215-05022015133853

כותבים חזותי מבקש לפרוס את מתודולוגיות המחקר המגוונות המשמשות ללימוד התרבות החזותית בראשית המאה ה-21. המאמרים בספר מציגים נקודות מבט מגוונות לחקר הדימוי החזותי, מקצתן מתייחסות לרלוונטיות של מתודולוגיות מודרניסטיות/מסורתיות (כגון איקונוגרפיה, אנתרופולוגיה חזותית ופסיכואנליזה) ומקצתן מציגות מתודולוגיות חדשות בעל גוון היברידי פוסט-מודרני (סוציולוגיה של המדעים או מתודולוגיות המשלבות ומטשטשות בין מדעי הרוח למדעי החברה). המחקר של הדימוי החזותי מדגים כי בעידן של משבר הייצוג, אין עוד תיאוריות הדוגלות באמת אחת, במחקר אובייקטיבי או במודל תיאורטי בעל התחלה וסוף סדורים. המתודולוגיות לניתוח חזותי המוצגות בספר משתמשות בתיאוריות בין-תחומיות ורב-תרבותיות ושמות דגש על רלטיביזם, אינטואיציה, תמהיל, פרגמנטריות ועמדה ביקורתית. עמדה כזו שוברת את גבולות הדיסציפלינות האקדמיות ומבקשת להרהר (ואולי ולערער) על היומרה כאילו יש טענות אובייקטיביות שיכולות להתגלות כמסקנות בתיאוריה סגורה.

לאתר ההוצאה

פחד מוות: הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולרית עריכה

פחד מוות

 

פחד המוות שזורע הטרור המודרני מהדהד ביצירותיהם של כל השותפים לספר זה: חוקרים, אמנים, מעצבים ואנשי תקשורת. כל אחד מהם מתמודד על פי הבנתו, השקפת עולמו וניסיונו לא רק עם מטעני האלימות והאימה שמגלגל הטרור לפתחנו, אלא גם עם מקורותיו, השלכותיו וטיב מופעיו. השונות בין נקודות המבט נובעת ממגוון מוקדי העניין והמחקר הנפרשים בספר ייחודי זה: אמנות פלסטית, תאטרון, עיצוב תעשייתי, ספרות, פילוסופיה, קולנוע, טלוויזיה, רדיו וקומיקס. לצד העיון האקדמי, פרי עבודתם של חוקרים מישראל ומארצות אחרות, מובאת עדות אישית ומקצועית של מי שנמצאים בצומתי ההכרעה ברגע האמת. עורכות הספר: דנה אריאלי ודפנה סרינג 

לאתר ההוצאה

פנטום בפוליטיקה עריכה

Fantom_b

האם גורל מדינה יכול להקבע במשאל-עם? אם העם יכול לנהל, מדוע ממנים לו מנהל? האם בידי הציבור די מידע לקבלת החלטות? עוד הרבה שאלות וגם כמה תשובות בספר “פנטום בפוליטיקה”.
הקריאה לעריכת משאל-עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא נוסה כלי הכרעה זה ועל כן הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית.
במאמרים שבקובץ פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם המחברים מציעים ללמוד מניסיונן של מדינות שקיימו משאלי עם בעבר ובהווה ולבחון את השימוש בהם ממבט השוואתי. בצד המבט ההשוואתי נדונה מידת התאמתו של כלי הכרעה זה לפוליטיקה ולחברה בישראל. סוגיות אלה נבחנות לאורן של דיסציפלינות שונות, ובהן מדע המדינה, סוציולוגיה, פילוסופיה ומשפטים.

לאתר ההוצאה